Centrum Szkoleń i Badań

Centrum Szkoleń i Badań

Науково-навчальний центр здійснення підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки та стажування фахівців в галузі технічного регулювання (метрологічної діяльності, метрологічного забезпечення, стандартизації, сертифікації, оцінювання відповідності та якості продукції), інженерії якості (контролю та забезпечення якості) та інших напрямів діяльності та спеціальностей.

Діяльність Центру направлена на створення найбільш сприятливих умов для інтеграції академічної науки, освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ та виробничих потужностей промислових підприємств України.