Основні напрями наукової та освітньої роботи Центру

Основні напрями наукової роботи Центру:

  • вивчення сучасних проблем метрології, метрологічного забезпечення, методів випробувань та інженерії якості;
  • обмін науковою і науково-технічною інформацією з технічного регулювання;
  • розробка та реалізація методів технічного контролю та діагностування;
  • розвиток методів вимірювань та випробувань;
  • розвиток методів інженерії якості;
  • розробка та реалізацією метрологічного забезпечення засобів автоматизації вимірювальних та управляючих систем.

Основні напрями освітньої діяльності Центру:

  • сучасний стан та особливості реалізації державної політики у сфері метрології, стандартизації, оцінки відповідності та якості;
  • міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання;
  • особливості реалізації промисловими підприємствами України міжнародних угод;
  • діяльність промислових підприємств в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності;
  • сучасний стан та перспективи розвитку еталонної бази України;
  • реалізація державного метрологічного нагляду в Україні; 
  • сертифікація, повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки;
  • метрологічна експертиза нормативної, конструкторської та технологічної документації;
  • сертифікація персоналу вимірювальних, випробувальних та калібрувальних лабораторій;
  • метрологічна атестація вимірювальних інформаційних систем та каналів автоматизованих систем керування технологічними процесами;
  • охорона праці у галузі вимірювань;
  • системи управління якістю та навколишнім середовищем та ін.

Навчання за напрямами проводити згідно з навчально-тематичними планами, робочими програмами, затвердженими ДП НДІ «Система».