Система екологічного управління. Перехід на нову версію стандарту ISO 14001:2015

«Система екологічного управління. Перехід на нову версію стандарту ISO 14001:2015» (11-15 вересня 2017 року, ДП НДІ «Система», м. Львів)

Мета навчання: поглиблене вивчення механізму функціонування на підприємстві ефективної системи екологічного управління (СЕУ), а саме:

 • нової версії стандарту ISO 14001:2015;
 • методів його впровадження;
 • особливостей проведення внутрішнього аудиту СЕУ.

Загальний перелік тем навчання:

 1. Законодавство у сфері охорони довкілля та міжнародні зобов’язання України
 2. Стандарти ISO серії 14 000 і навколишнє середовище, екологічне управління та сталий розвиток, сумісність стандартів на систему екологічного управління зі стандартами на інші системи управління
 3. Огляд сімейства стандартів ISO серії 14 000:
 • стандарти на систему екологічного управління;
 • стандарти на оцінювання екологічної дієвості;
 • стандарти на екологічне маркування;
 • стандарти на оцінювання життєвого циклу;
 • стандарт на обмінювання екологічною інформацією;
 • стандарти щодо екологічних аспектів проектування та розроблення продукції;
 • стандарт на екологічні аспекти в стандартах на продукцію;
 • стандарти на управління парниковими газами та пов’язану з цим діяльність;
 • стандарт на поетапне запроваджування системи екологічного управління;
 • стандарт щодо доданої екологічної цінності та перевіряння екологічної технології;
 • стандарт на аудит системи екологічного управління та його відмінність від екологічного аудиту та від екологічної експертизи;

5. Системи екологічного управління за стандартом ДСТУ ISO 14 001:2015

6. клад і зміст документації системи екологічного управління

7. Аудит систем екологічного управління

 • види аудитів;
 • внутрішній аудит системи екологічного управління, методика проведення;
 • порядок сертифікації системи екологічного управління;
 • вимоги до аудиторів;
 • звітування за проведення внутрішнього аудиту системи екологічного управління.

8. Методика комплексного оцінювання ефективності функціонування систем екологічного управління на промислових підприємствах (методика оцінювання екологічної спроможності промислових підприємств).

9. Практичні завдання

10. Розгляд виконаних практичних завдань, запитання та відповіді.

 

У приєднаних файлах Ви можете ознайомитись із:

 • пропозиціями щодо проведення навчального семінару;
 • інформацією щодо складу групи лекторів  навчального семінару;
 • інформаційним повідомленням;
 • договір № 20/2-2017 про надання послуг з проведення навчального семінару на тему «Впровадження стандартів ISO серії 9000 з управління якістю на підприємствах України в контексті Європейської інтеграції»),  акт надання послуг з про надання послуг з проведення навчального семінару;
 • заявка для участі в навчально-практичному семінарі.