НД у сфері екологічного управління

 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик
 • ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування
 • ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій
 • ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи
 • ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II)
 • ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та методи
 • ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу III. Принципи та процедури
 • ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
 • ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 14034:2017 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ)
 • ДСТУ ISO 14045:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови
 • ДСТУ ISO 14046:2018 Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови
 • ДСТУ ISO/TR 14047:2016 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оцінювання життєвого циклу
 • ДСТУ ISO/TR 14049:2016 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 для визначення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Загальні принципи та структура
 • ДСТУ ISO 14052:2018 Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання
 • ДСТУ ISO 14055-1:2018 Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів
 • ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції
 • ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO/TS 14071:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006
 • ДСТУ ISO/TS 14072:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації
 • ДСТУ ISO/TR 14073:2018 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію
 • ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо вираховування екологічних питань у стандартах на продукцію