Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Участь у Євро-Азiйському спiвробiтництвi державних метрологiчних установ (КООМЕТ), Участь у роботi технiчних комiтетiв, пiдкомiтетiв, робочих груп КООМЕТ: технiчного комiтету в галузi "Акустика, ультразвук, вiбрацiя" ТК1.2 AUV, його пiдкомiтетiв та робочих груп. участь у роботi робочої групи iз законодавчої метрологiї. Участь у мiжнародних звiреннях нацiональних акустичних еталонiв Участь у проектах КООМЕТ Участь у форумах з якостi КООМЕТ Спiвробiтництво з Метрологiчною органiзацiєю країн Захiдної Європи (ЄВРОМЕТ) Участь у проектах ЄВРОМЕТ у 2002-2003р.р.: Спiвробiтництво з Мiжнародною органiзацiєю iз стандартизацiї (ISO), Участь у роботi технiчних комiтетiв стандартизацiї, пiдкомiтетiв, робочих груп ISO: технiчного комiтету ISO/TC 176 "Управлiння якiстю та забезпечення якостi" (як Р-член) та його підкомітетів ISO/TC 176/SC 1, ISO/TC 176/SC 2, ISO/TC 176/SC3.