Komisja COOMET

ДП НДІ «Система»

У ДП НДІ «Система» 25-26 січня 2012 року працювала комісія КООМЕТ з зовнішньої перевірки функціонування Системи управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам стандарту ІSO/IEC 17025 з метою визнання КООМЕТ Системи управління якістю, сертифікатів калібрування та вимірювання у складі:

  • аудитор: Наталія Муравськая (ВНИИОФИ, Росія);
  • технічний експерт: Валентина Поздєєва (БелГИМ, Білорусь);
  • спостерігач: Нино Міканадзе (Інститут метрології при GEOSTM, Грузія).

За результатами роботи комісія відзначила, що СУЯ, яка функціонує в ДП НДІ «Система», в цілому відповідає вимогам міжнародного стандарту ІSO/IEC 17025. 
Керівництву ДП НДІ «Система» запропоновано виконати коригувальні дії з усунення невідповідностей до 01.03.2012 р. та повідомити про їх виконання у Технічний комітет Форуму якості КООМЕТ до 10.03.2012 р.
Комісія вважає за можливе направити матеріали перевірки з оцінки СУЯ ДП НДІ «Система» у Технічний комітет Форуму якості КООМЕТ для голосування та подальшого визнання СУЯ.