Сертифікація систем управління

Сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008 IDT) „Системи управління якістю. Вимоги”

Наказ Мінекономрозвитку України від 24.02.2014р. №205 про призначення ДП НДІ «Система» органом сертифікації систем управління, реєстраційний номер у державному Реєстрі - № UA.MQ.009.

Порядок сертифікації систем управління якістю

1. Подання заявки та опитувальної анкети.

У заявці та опитувальній анкеті до неї організація-заявник надає інформацію про:

  • бажану галузь сертифікації та загальну інформацію про неї;
  • загальні характеристики організації-заявника, а саме відомчу належність, назву, адресу, юридичний статус та відомості про кількість персоналу і, за потреби, про технічні ресурси, що використовують;
  • відповіді на загальні питання стосовно системи управління та видів діяльності, які вона охоплює;
  • наявність субпідрядників у сфері діяльності, стосовно якої сертифікується система управління.

2. Розгляд заявки та прийняття рішення за заявкою.

3. Подання примірника настанови з якості, обов”язкових методик, що вимагає стандарт ДСТУ ISO 9001 та додаткову документацію, перелік якої наводиться у опитувальній анкеті.

4. Укладання договору на проведення сертифікації системи управління

5. Експертиза наданих документів - попереднє оцінювання системи управління

6 Аудит системи управління

7. Аналіз результатів аудиту

8. Прийняття рішення за результатами аудиту

9. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація.

Шаблони документів, які необхідно заповнити для проведення робіт з сертифікації у приєднаних файлах.