Сертифікація іншої продукції

ДП НДІ «Система» здійснює добровільну сертифікацію продукції в державній системі сертифікації.

Галузь діяльності:

 • іграшки;
 • велосипеди, дитячі коляски та складові частини до них;
 • продукція легкої промисловості;
 • продукція харчової промисловості.

Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку передбачає:

 • подання заявки на проведення робіт з сертифікації продукції (зразок у приєднаному файлі);
 • аналіз наданої документації;
 • укладання договору на проведення робіт щодо сертифікації продукції;
 • розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • організацію та проведення робіт зі сертифікації продукції;
 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності;
 • оформлення сертифіката відповідності, його реєстрація в Реєстрі державної системи сертифікації.

Законодавство у сфері сертифікації

У сфері сертифікації чинні наступні законодавчі і нормативні документи: 

 1. Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.05 р. за № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05 05 р. за № 466/10746 (зі змінами).
 2. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ;
 3. Декрет КМ України “Про стандартизацію і сертифікацію № 46-93 від 10.05.1993;
 4. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" №771/97-ВР;
 5. Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" від 02.12.2010 р. № 2736-VI;
 6. ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення;
 7. ДСТУ 3413-96 Державна система сертифікації. Порядок проведення сертифікації продукції;
 8. ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;
 9. ДСТУ 3498-2004 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;
 10. ДСТУ 3957-2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції;
 11. ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги;
 12. ДСТУ ІSO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.