План навчань та семінарів за напрямами для підвищення кваліфікації в галузі технічного регулювання та інженерії якості

Метрологічна діяльність

Навчання

1

Метрологічна експертиза технічної документації

36 годин

2

Повірка та калібрування ЗВТ (за видами та підвидами вимірювань)

36 годин

3

Метрологічне забезпечення виробництва

36 годин

4

Метрологічне забезпечення вимірювальних та управляючих систем

36 годин

5

Оцінка відповідності вимірювальних систем вимогам законодавчого регулювання

36 годин

6

Метрологічне забезпечення вимірювання факторів виробничого середовища:

 • шуму, ультразвуку;
 • електромагнітних полів і неіонізуючих випромінювань

36 годин

 

7

Підготовка повірників та калібрувальників засобів вимірювань за видами вимірювань

36 годин

8

Підвищення кваліфікації повірників та калібрувальників засобів вимірювань

36 годин

9

Підготовка метрологів і відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві 

36 годин

10

Метрологія вимірювальних систем

36 годин

11

Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025

36 годин
12

Внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025

36 годин
13

Розроблення систем управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025

36 годин

Семінари

1

Метрологічне забезпечення екологічних досліджень

2 дні

2

Непевність фізико-хімічних вимірювань та методи її оцінювання

2 дні

3

Тепловзійні дослідження:

 • електрообладнання;
 • об’єктів будівництва
 • в медицині

2 дні

4

Оцінка стану вимірювань на підприємстві

2 дні

5

Засоби вимірювальної техніки медичного призначення. Вимоги до забезпечення єдності вимірювань  2 дні

6

Розробка методик випробувань та калібрувань

2 дні

 

 

Оцінка відповідності

Навчання

1

Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами (розглядаються вимоги відповідних технічних регламентів)

36 годин

2

Організація та підготовка до проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

36 годин

3

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами щодо:

 • електромагнітної сумісності обладнання;
 • безпеки низьковольтного електричного обладнання;
 • безпеки машин;
 • медичних виробів;
 • вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
 • правил маркування харчових продуктів
 • будівельних виробів, будівель і споруд

36 годин

4 Підвищення кваліфікації аудиторів з оцінки відповідності продукції за відповідними технічними регламентами 36 годин

Семінари

1

Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами за видами продукції

2 дні

2

Модульний підхід оцінки відповідності продукції та основні правила декларування

2 дні

3

Орган оцінки відповідності в умовах наближення законодавства України до стандартів ЄС (ДСТУ ISO 17065)

2 дні

4

Оцінювання відповідності.Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування згідно з ISO/IEC 17020

2 дні

 

Сертифікація

Навчання

1

Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин , які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умову взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів 1958р. з поправками 1995р.

36 годин

2

Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання ( Наказ МІУ від 17.08.2012р. за № 521 зі змінами та доповненнями.)

36 годин

3

ДСТУ 3649:2010 « Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання»

36 годин

4

Правила ЄЕК ООН, Директиви та регламенти ЄС

36 годин

5

Правила ЕЄС ООН №48-03, ЕЄС ООН №53-01, ЕЄС ООН №74-01

36 годин

 

Стандартизація

Навчання

1

Розроблення методик калібрування та випробувань згідно міжнародних вимог

36 годин

2

Нормативно-правове забезпечення метрологічних служб

3 дні

3

База даних засобів вимірювальної техніки на підприємстві

2 дні

4

Створення сучасного інформаційний фонду нормативних документів підприємства

2 дні

5

Комплекс основоположних національних стандартів. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних документів

3 дні

 

 

Системи управління якістю

Навчання

1

Системи управління якістю за вимогами ДСТУ ISO 9001:2015. (ISO 9001:2015) Вимоги.

36 годин

2

Системи управління якістю за вимогами ISO 9001:2015 для вищих навчальних закладів

36 годин

3

Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007

36 годин

4

Системи екологічного управління за вимогами ISO 14001:2015

36 годин

5

Системи управління безпечністю харчових продуктів згідно вимог схеми сертифікації FSSC 22000

36 годин

6

Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485:2005

36 годин

7

Системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001:2014

36 годин

8

Підготовка (перепідготовка) внутрішніх аудиторів згідно вимог стандартів:

 • ДСТУ ISO 9001:2015;
 • ДСТУ ISO 22000:2007;
 • FSSC 22000;
 • ДСТУ ISO 13485:2005
 • ДСТУ ISO 50001:2014;
 • ДСТУ ISO 14001:2015;
 • OHSAS 18001:2010.

36 годин

9

Системи екологічного управління за вимогами ДСТУ ISO 14001:2015

36 годин

10

Стандарт OHSAS 18001:2010 та Інтегровані системи управління

36 годин

11

Сучасні європейські підходи в сфері екологічного управління на базі стандарту ISO 14001:2015

36 годин

Семінари

1

Практичні підходи до впровадження ISO 9001:2015

1-2 дні

2

Практичні підходи до впровадження ISO 14001:2015

1-2 дні

3

Бережливе виробництво. Методологія Lean Manufacturing

1-2 дні

4

Методологія Шість Сигма — Six Sigma

1-2 дні

5

Методологія FMEA Аналіз видів  та наслідків потенційних відмов

1-2 дні

6

Методи APQP Перспективне планування якості продукції

1-2 дні

7

Стандарт ISO 10002. Звернення зі скаргами споживачів

1-2 дні

8

Статистичне управління процесами

1-2 дні

9

Окремі статистичні методи контролю якості

1-2 дні

10

Вимоги GMP для виробників харчової продукції та комбікормів 1-2 дні

11

Радіологічні та мікробіологічнідослідження харчових продуктів 1-2 дні

12

Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості за галузями 1-2 дні

13

Визначення токсичних елементів у харчових продуктах 1-2 дні

14

Застосування високоефективної рідинної хроматографії під час випробування харчових продуктів 1-2 дні

15

Випробування косметики та піномийних засобів. Мікробіологічні дослідження косметичних та піномийних засобів 1-2 дні

16

Санітарно-гігієнічних вимог до підприємств харчової промисловості за галузями 1-2 дні

17

Випробування тари та упаковки,що контактує з харчовими продуктами 1-2 дні