Публікації 2019

Статті

 1. Mykhaylo Dorozhovets, Ivanna Bubela, Anna Szlachta / Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations / Lecture Notes in Electrical Engineering «Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements» Springer Nature Switzerland AG 2019 R. Hanus et al. (Eds.): MSM 2018, LNEE 548, pp. 54–66, 2019.
 2. О. Костеров, В. Паракуда / Ключове регіональне звірення COOMET.AUV.A-K5. аналіз результатів / Вимірювальна техніка та метрологія, № 80 (2), 2019 р., с. 73-79.
 3. Берестов Р., Кравченко І., Гоц Н., Паракуда В. / Огляд системи метрологічного забезпечення спектрометрії іонізуючого α, β, γ випромінення // Метрологія та прилади. Харків. 2019. Вип. 2, с. 28-35.
 4. Д. Дувіряк, О. Шпак, В. Паракуда / Еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі // Вимірювальна техніка та метрологія, № 80 (3), 2019 р., с. 58-63.
 5. Кричевець О. / Формування функцій перетворення похибок вхідних даних обчислювальних компонентів вимірювальних систем на базі теорії кінцевих автоматів // Метрологія та прилади. Харків. 2019. Вип. 5, с. 37-40.

Тези доповідей

 1. Шпак О.В., Кізлівський І.Г. / Єдність вимірювань потужності ультразвукового випромінювання в Україні / V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології «Technical Using of Measurement-2019», 29 січня - 2 лютого 2019 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. Академія метрології України - Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. с. 93-94. ISBN 978-617-7363-88-9.
 2. Шпак О.В., Паракуда В.В. / Забезпечення єдності та простежуваності вимірювань в Україні ультразвукового тиску у водному середовищі / V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології «Technical Using of Measurement-2019», 29 січня - 2 лютого 2019 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. Академія метрології України - Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. с. 95. ISBN 978-617-7363-88-9.
 3. Ярмолюк О.В., Гоц Н.Є. / Формування систем показників для комплексного оцінювання якості банківських послуг / V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології «Technical Using of Measurement-2019», 29 січня - 2 лютого 2019 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. Академія метрології України - Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. с. 96-98. ISBN 978-617-7363-88-9.
 4. Сулима О. С. / Метрологічне забезпечення вимірювальних систем обліку енергоресурсів / V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології «Technical Using of Measurement-2019», 29 січня – 2 лютого 2019 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. Академія метрології України - Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. с. 101. ISBN 978-617-7363-88-9.
 5. Єршова І., Сухенко А. / Новий стандарт ISO на системи управління для навчальних закладів / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 41-42 с. ISBN 978-966-441-554-2
 6. Кізлівський І., Шпак О. / Впровадження стандартів для контролю якості та безпеки ультразвукової медичної апаратури в Україні / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 95 с. ISBN 978-966-441-554-2
 7. Костеров О. / Створення нових методик повірки засобів вимірювальної техніки, які відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 98-99 с. ISBN 978-966-441-554-2
 8. Кричевець О. / Формування функцій перетворення похибок вхідних даних обчислювальних ланцюгів на базі теорії кінцевих автоматів / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 103-104 с. ISBN 978-966-441-554-2
 9. Лисий Б., Шабаліна Л. / Підвищення якості обліку нафтопродуктів шляхом збільшення точності повірки автоматизованих систем комерційного обліку нафтопродуктів в резервуарних парках підприємств / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 107-108 с. ISBN 978-966-441-554-2
 10. Сулима О. / Метрологічне забезпечення вимірювальних систем в промисловості / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 140 с. ISBN 978-966-441-554-2
 11. Ярмолюк О., Гоц Н. / Вибір показників для комплексного оцінювання якості банківських послуг / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 154 с. ISBN 978-966-441-554-2
 12. Леновенко А., Паракуда В., Павлик Б., Григоренко В., Ковальчук Н. / Нові розробки засобів вимірювання температури у промисловості, їх метрологічне забезпечення та калібрування на базі еталонного ядерно-квадрупольного резонансного термометра ЯКРТ-5М / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. – Львів, 2019. – 46-48 с. ISBN 978-966-441-587-0
 13. Кізлівський І., Шпак О., Бубела І. / Оцінювання непевності у вимірюванні електроакустичної провідності на еталоні потужності ультразвуку / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. – Львів, 2019. – 120 с. ISBN 978-966-441-587-0
 14. Костеров О., Паракуда В., Шпак О. / Удосконалення державного первинного еталона України ДЕТУ 10-01-11 для калібрування мікрофонів у вільному полі / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. – Львів, 2019. – 124-125 с. ISBN 978-966-441-587-0
 15. Кричевець О. / Формування функції перетворення похибок вхідних даних у мережі кінцевих автоматів / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. – Львів, 2019. – 130-131 с. ISBN 978-966-441-587-0
 16. Сулима О., Микийчук М. / Метрологічне забезпечення температурних вимірювань / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. – Львів, 2019. – 171 с. ISBN 978-966-441-587-0