Публікації 2018

Статті

 1. A.Nikolaenko, V.Pozdeeva, A.Kosterov. Final Report "The comparison of national standards of the sound pressure unit in air through calibration of working standard microphones". Metrologia, Volume 55, Technical Supplement, 2018. рр. 21.
 2. М. Дорожовець, I. Бубела / Вплив випадкових відхилень у результатах вимірювань на непевність екстремальних спостережень / Вимірювальна техніка та метрологія, № 79 (1), 2018 р., с. 5-11.
 3. О. М. Кричевець / Дослідження впливу обчислювальних компонентів на похибки результатів вимірювань / Вимірювальна техніка та метрологія, № 79 (4), 2018 р., с. 12-16.
 4. Чалий В. / Мислений експеримент у метрології та подання невизначеності вимірювання в комплексній формі / Метрологія та прилади. Харків. 2018. Вип. 5, с. 47-49.

Тези доповідей

 1. Паракуда В.В., Шпак О. В. / Забезпечення єдності та простежуваності вимірювань в Україні одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі в ультразвуковому діапазоні частот / ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2018. с. 133-134. ISBN 978-617-397-170-4
 2. Костеров О.О. / Визначення напрямків вдосконалення Державного первинного еталону одиниці звукового тиску для підвищення точності калібрування мікрофонів у вільному полі / ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2018. с. 137-138. ISBN 978-617-397-170-4
 3. Кізлівський І.Г., Шпак О.В., Копча М.І., Демчук Т.В. / Щодо поліпшення реалізації простежуваності вимірювання потужності ультразвуку / ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2018. с. 139-142. ISBN 978-617-397-170-4
 4. Демчук Т.В., Кізлівський І.Г., Копча М.І., Шпак О.В. / Створення Державного первинного еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі / ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2018. с. 143-145. ISBN 978-617-397-170-4
 5. Єршова І.І., Паракуда В.В. / Нова версія ISO 9004:2018 «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху» / Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ, 6 червня 2018 року). – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018. с. 10-11.
 6. Сухенко А.С., Єршова І.І. / Завдання розроблення нової редакції класифікатора нормативних документів / Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ, 6 червня 2018 року). – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018. с. 10-11.
 7. Паракуда В. В., Дувіряк Д. В., Шпак О. В. / Сучасний стан і розвиток еталонів акустичних величин в Україні / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 23.
 8. Костеров О. О. / Розвиток еталона одиниці звукового тиску у повітряному середовищі / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 24-25.
 9. Кізлівський І. Г. / Створення еталонної бази вимірювання одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 26.
 10. Дувіряк Д. В., Шпак О. В. / Створення еталона одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 27.
 11. Ярмолюк О., Гоц Н. Є. / Розширення поняття вимірювання на сферу нефізичних величин, зокрема на якість послуг / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 54-55.
 12. Сулима О. С. / Метрологічне забезпечення температурних вимірювань вимірювальних систем у робочих умовах експлуатації / ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 149.
 13. Кричевець О. М. / Дослідження впливу обчислювальних компонентів на похибки результатів вимірювань/ ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2018), 9-11 жовтня 2018 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2018. с. 186.
 14. Дувіряк Д. В., Шпак О. В. / Державний первинний еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 10. ISBN 978-617-7363-82-7.
 15. Кричевець О. М. / Деякі проблеми оцінки відповідності вимірювальних систем вимогам технічних регламентів / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 13. ISBN 978-617-7363-82-7.
 16. Паракуда В. В. / ДП НДІ «Система» - шлях у 50 років / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 19-20. ISBN 978-617-7363-82-7.
 17. Борисов В. М. / Можливості застосування цифрових технологій для обробки акустичних сигналів / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 23.
 18. Каліцінський Ю. Р. / Особливості повірки автоматизованих вимірювальних систем обліку тривалості телефонних розмов / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 25. ISBN 978-617-7363-82-7.
 19. Кізлівський І. Г., Шпак О. В. / Вимірювання потужності ультразвукового випромінювання у водному середовищі: історія, сьогодення та перспективи / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 26-27. ISBN 978-617-7363-82-7.
 20. Кізлівський І. Г., Шпак О. В. / Методи підготовки та вимоги до вимірювального середовища під час ультразвукових вимірювань / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 28. ISBN 978-617-7363-82-7.
 21. Костеров О. О. / Стратегія 2017 – 2027 CCAUV BIPM та вдосконалення національного акустичного еталона України ДЕТУ 10-01-11 / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 29-30. ISBN 978-617-7363-82-7.
 22. Лисий Б. М. / Особливості оцінювання невизначеності результатів вимірювання під час випробувань ЗВТ електричного опору постійного струму в діапазоні 10-3 - 1010 Ом / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 31-32. ISBN 978-617-7363-82-7.
 23. Семерак М. М., Яцишин С. П., Римар Т. І. / Вимірювання температури газових потоків в каналах ядерних енергоустановок / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 36. ISBN 978-617-7363-82-7.
 24. Сулима О. С. / Метрологічне забезпечення термометричних систем в робочих умовах експлуатації / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 38. ISBN 978-617-7363-82-7.
 25. Горопацький В. Г., Сухенко А. С. / Стандарти ISO з екологічного управління та стан їх гармонізації в Україні / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 49-50. ISBN 978-617-7363-82-7.
 26. Гоц Н. Є., Ярмолюк О. В. / Формування системи показників для комплексного оцінювання якості банківських послуг / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 51. ISBN 978-617-7363-82-7.
 27. Єршова І. І., Сухенко А. С. / Національні стандарти у сфері управління якістю. Стан і перспективи розвитку / Міжнародна науково-технічна конференція «СИСТЕМИ-2018», 22−23 листопада 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. В.В. Паракуда ДП НДІ «Система» – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. с. 52-53. ISBN 978-617-7363-82-7.