Публікації 2017

Статті

 1. Чалий В., Чала О. / Зміна парадигми метрології / Метрологія та прилади. Харків. 2017. Вип. 4, с. 42-46.
 2. А. М. Еняков, И. Г. Кизливский, С. И. Кузнецов, В. П. Чалый / Международные пилотные сличения в области измерений мощности ультразвука в воде / Измерительная техника №4, 2017г. с.65-69.
 3. A. M. Enyakov, Kizlivskyi, S. I. Kuznetsov, V. P. Chalyi / International Pilot Comparisons in the Field of Ultrasound Power Measurements in Water // Measurement Techniques, July 2017, Volume 60, Issue 4, pp 403–410.

Тези доповідей

 1. Кізлівський І.Г., Чалий В.П., Паракуда В.В / Засади створення державного первинного еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі / ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2017», 24-27 січня 2017 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2017. – с. 78-79. ISBN 978-617-397-133-0
 2. Костеров О.О., Паракуда В.В. / Особливості звірень державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі з національними еталонами інших держав та міжнародними еталонами / ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2017», 24-27 січня 2017 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2017. – с. 87-88. ISBN 978-617-397-133-0
 3. Паракуда В.В., Шпак О.В., Дувіряк Д.В. / Аналіз методів реалізації еталону ультразвукового тиску у водному середовищі / ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2017», 24-27 січня 2017 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2017. – с. 122. ISBN 978-617-397-133-0
 4. Сулима О. С. / Вдосконалення метрологічного забезпечення термометричних систем / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС», 6-8 вересня 2017 року: матеріали конференції – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. с. 49-52.
 5. Костеров О.О., Кізлівський І.Г., Шпак О.В. / Стан еталонної бази України в галузі акустичних та ультразвукових вимірювань / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС», 6-8 вересня 2017 року: матеріали конференції – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. с. 109-112.
 6. Чалый В. П., Чалая О. В. / Мысленный эксперимент в метрологии и представление неопределенности измерения в комплексной форме / Неопределенность измерений: научные, нормативные, прикладные и методические аспекты (UM-2017), 8 сентября 2017: Тезисы докладов XIV Международного научно-технического семинара Созополь, Болгария. 2017. с. 42-46. ISBN 978-954-334-192-4
 7. О.М. Кричевець / Дослідження функцій перетворення обчислювальних каналів вимірювальних систем / Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи (МІВТС-2017), 24-25 жовтня 2017: Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції. Харків. 2017. с. 82.

Посібник

 1. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с. (Бібліотека екологічних знань) ISBN 978-617-7326-29-7