Публікації 2015

Статті

  1. Ilnytska T. Investigation of metrological characteristics of the measurement standard of ultrasound power unit in water medium / T. Ilnytska // Sustainable development. – 2015. – Vol. 3 (24). – Р. 102–107.      
  2. В. Чалий, О. Чала / Щодо обґрунтування терміну «непевність» у вимірюванні // Метрологія та прилади, – Харків. – 2015 – вип. 4 (54) – С. 46-49.
  3. Ю. Р. Каліцінський / Вибір робочих еталонів при метрологічних дослідженнях вимірювальних інформаційних систем обліку тривалості телефонних розмов // Український метрологічний журнал. 2015. № 2. С. 47-51.
  4. Чалий В.П. Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі / В.П. Чалий, С.Ф. Чалий // Системи обробки інформації.– Х.: ХУПС, 2015. – Вип. 2 (127). – С. 13-16.

Тези доповідей

  1. В. В. Паракуда, В. П. Чалий, Т. М. Ільницька / Простежуваність результатів вимірювання потужності «медичного» ультразвуку // Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2015», 2-6 лютого 2015 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2015. – с. 35-36.     
  2. О. Ю. Пілат / Розрахунок інтегральної оцінки якості веб-сайтів // Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2015», 2-6 лютого 2015 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2015. – с. 158-161.                                                                                                         
  3. Єршова І., Сухенко А. / Ідентифікація небезпек та оцінювання ризиків у системі управління охороною праці // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28–30 травня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. с. 39-40. ISBN 978-617607-772-5