Наукова діяльність

Наукова діяльність

ДП НДІ «Система» за результатами державної атестації наукової установи, проведеної 28 листопада 2019 р., визнана такою, що пройшла державну атестацію Свідоцтво Серія ДА №00151 від 10 грудня 2019 р.

ДП НДІ «Система» є організатором, співорганізатором всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів. З метою висвітлення та апробації наукових досягнень вчені інституту беруть участь у наукових конференціях в Україні і за кордоном, публікуються у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, наукових фахових видань України, виданнях інших науко-метричних баз даних.

ДП НДІ «Система» виконує науково-дослідні (НДР) та дослідно-конструкторські роботи (ДКР), а також відповідно до замовлення Мінекономіки, НДР та ДКР, які спрямовані на дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання національними еталонами, забезпечення збереження та функціонування еталонів та їх удосконалення.