Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця включає таку діяльність:

  1. Участь у Євро-Азiйському спiвробiтництвi державних метрологiчних установ (КООМЕТ).
  2. Участь у роботi технiчних комiтетiв, пiдкомiтетiв, робочих груп КООМЕТ:
  • технiчного комiтету в галузi "Акустика, ультразвук, вiбрацiя" ТК1.2 AUV «технічному комітеті ТК2 «Законодавча метрологія», де головує у Робочій групі по вимірювальних системах»», його пiдкомiтетiв та робочих груп;
  • участь у роботi робочої групи iз законодавчої метрологiї.

     3. Участь у мiжнародних звiреннях нацiональних акустичних еталонiв Участь у проектах КООМЕТ.

      4. Участь у форумах з якостi КООМЕТ.

      5. Спiвробiтництво з Метрологiчною органiзацiєю країн Захiдної Європи (ЄВРОМЕТ).

      6. Участь у проектах ЄВРОМЕТ у 2002-2003р.р.: Спiвробiтництво з Мiжнародною органiзацiєю iз стандартизацiї (ISO).

     7. Участь у роботi технiчних комiтетiв стандартизацiї, пiдкомiтетiв, робочих груп ISO: технiчного комiтету ISO/TC 176 "Управлiння якiстю та забезпечення якостi" (як Р-член) та його підкомітетів ISO/TC 176/SC 1, ISO/TC 176/SC 2, ISO/TC 176/SC3.

Інститут бере участь розробці міждержавних нормативних документів у галузі метрології в рамках Програми та планів Науково-технічної комісії з метрології (НТКМетр) Міждержавної Ради з стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД ( «Програма розробки і перегляду основоположних нормативних документів ГСИ», метою якої є гармонізація правил і норм законодавчої метрології в країнах СНД).