Метрологічне забезпечення вимірювальних інформаційних та керуючих систем

Метрологічне забезпечення вимірювальних інформаційних та керуючих систем передбачає:

 1. Вдосконалення та створення науково-технічних, нормативно-методичних та організаційних основ вимірювальних інформаційних  та керуючих систем 
 2. Уніфікація та стандартизація методів і засобів вимірювань, атестація методик виконання вимірювань
 3. Проведення робіт щодо актуалізації чинних норм, правил та процедур законодавчої метрології, їх гармонізації з міжнародними документами з метрології та впровадження в метрологічну практику;
 4. Розроблення і впровадження у практику методології оцінки відповідності вимірювальних систем вимогам технічних регламентів ЗВТ.
 5. Розроблення і впровадження розрахункових та експериментальних методів визначення метрологічних характеристик вимірювальних, обчислювальних каналів та каналів керування
 6. Проведення експертизи міждержавних та міжнародних стандартів з метрології та метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних  та керуючих систем та  засобів системного призначення з метою визначення доцільності їх застосування в Україні;
 7. Оцінка відповідності засобів вимірювань і вимірювальних систем вимогам Технічних регламентів ЗВТ
 8. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювання і вимірювальних  систем.
 9. Калібрування вимірювальних систем і засобів вимірювання, що не охоплені сферою законодавчої метрології.
 10. Добровільна оцінка відповідності вимірювальних систем і засобів вимірювання, що не охоплені сферою законодавчої метрології
 11. Випробування каналів керування АСК ТП.
 12. Проведення обліку вимірювальних   систем, що охоплені сферою законодавчої метрології.