Сертифікація послуг

Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування проводиться на відповідність  вимогам  чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров’я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища.

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, які надаються підприємством можуть бути сертифіковані лише за наявності у нього умов для виконання вимог нормативних документів, на відповідність   яким проводиться сертифікація, а саме:

 • забезпеченість нормативною і технічною документацією, що встановлює вимоги до ремонту та технічного обслуговування  дорожніх транспортних засобів  та їх складових;
 • забезпеченість технологічним обладнанням та інструментом, що передбачені технічною документацією;
 • наявність  засобів вимірювання та випробувального обладнання, що передбачені нормативною і технічною документацією;
 • виконання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 • достатність кваліфікації, знань та досвіду персоналу, який виконує роботи та контролює їх якість;
 • використання для ремонту та технічного обслуговування складових частин та матеріалів, якість і безпека яких підтверджені відповідними сертифікатами.

Сертифікацію послуг проводиться за ініціативи суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Об’єктами сертифікації є послуги з ремонту та  технічного обслуговування автомобілів, автобусів, мотоциклів, мопедів, причепів, напівпричепів та їх складових, що виконуються на території України.

Перелік нормативних документів, які є основою надання послуги:

 • Закон України «Про автомобільний транспорт»
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
 • Наказ Мінтрансу України від 30.03.98р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.98р. за № 268/2708 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту»
 • Наказ Мінтрансу України від 11.11.02р. № 792, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.02.03р. за № 122/7443 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів»

Порядок сертифікації послуг у загальному випадку містить:

 • подання заявки на проведення сертифікації послуг та документів до неї;
 • розгляд заявки та прийняття рішення за нею із  зазначенням схеми сертифікації;
 • укладення договору на проведення сертифікації послуг;
 • обстеження підприємства щодо надання послуг;
 • відбір та ідентифікацію зразків дорожніх транспортних засобів та  їх  складових, що вийшли з ремонту;
 • перевірку (випробування) зразків дорожніх транспортних засобів та їх складових, що вийшли з ремонту;
 • аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації і прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності та укладення ліцензійної угоди;
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката відповідності;
 • здійснення технічного нагляду за сертифікованими послугами;
 • інформацію про результати робіт із сертифікації послуг.

Шаблони документів, які необхідні для проведення сертифікації послуг:

 • заявка на проведення сертифікації послуг (у приєднаних файлах);
 • додаткових відомостей до заявки на проведення сертифікації послуг (у приєднаних файлах);

Сертифікація послуг автомобільного транспорту проводиться на відповідність  вимогам  чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров’я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища.

Підприємство-перевізник може одержати сертифікат відповідності на послуги  лише за наявності в нього умов для забезпечення вимог нормативних документів, на  відповідність яким проводиться сертифікація, а саме:

 • забезпечення нормативною і технічною документацією, що встановлює вимоги щодо безпеки перевезення пасажирів;
 • забезпечення належними дорожніми транспортними засобами відповідного технічного стану;
 • забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;
 • достатності кваліфікаційного рівня з питань безпеки перевезень перевізників, водіїв та осіб, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних послуг.

Сертифікацію послуг проводиться за ініціативи суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Об’єктами сертифікації є послуг пасажирського автомобільного транспорту:

 1. Автобусні перевезення пасажирів та багажу:
  • міські;
  • приміські;
  • міжміські;
  • міжнародні;
  • туристичні;
  • на замовлення;
  • експресні;
  • маршрутні таксомоторні;
  • вантажопасажирські
 2. Та таксомоторні перевезення пасажирів і багажу.

Перелік нормативних документів, які є основою надання послуги:

 • Закон України “Про дорожній рух”
 • Закон України “Про автомобільний транспорт”
 • Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової  відповідальності власників наземних транспортних засобів”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97р. № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського  автомо­бі­льного транспорту”. 
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.01р. № 756 “Про затвердження переліку доку­мен­тів, які додаються до заяви про вида­чу ліцензії для окре­мого виду гос­по­дарської діяль­нос­ті” .
 • Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.10р. № 427, зареєстрова­ний в Міністерстві юстиції України 27.07.10р. за № 562/17857, “Про затвердження Ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.08р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”
 • Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.10р. № 340, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 14.09.10р. за № 811/18106
 • Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженео наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.13р. № 65/80, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.02.13р. за № 308/22840
 • Порядок  проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.08р. № 975, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.08р. за № 776/15467
 • Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками,    затверджений   наказом   Міністерства   транспорту   та   зв’язку   України 05.08.08р. № 974, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.09.08р. за № 794/15485
 • ДСТУ 3649:2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.

Порядок сертифікації послуг у загальному випадку містить:

 • подання заявки на проведення сертифікації послуг та документів до неї;
 • розгляд заявки на проведення сертифікації послуг;
 • прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації послуг;
 • укладення договору на проведення сертифікації послуг;
 • обстеження перевізника щодо надання послуг;
 • аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації і прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності та укладення ліцензійної угоди;
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката відповідності;
 • здійснення технічного нагляду за сертифікованими послугами;
 • інформацію про результати робіт із сертифікації послуг.

Шаблони документів, які необхідні для проведення сертифікації послуг:

 • заявка на проведення сертифікаціпослуг (у приєднаних файлах);
 • гарантійний лист (у приєднаних файлах);
 • опитувальна анкета (у приєднаних файлах).