Ministry of Economic of Ukrainе

State Enterprise «Scientific-research Institute For Metrology Of Measurement And Control Systems»
(DP NDI «Systema»)

Welcome to «System»

News and Events

24.11.2012 - 14:14

У засіданні приймали участь представники Росії, Білорусії, Німеччини, Словаччини та України:...

Advertisement

09.11.2016 - 17:00

За дорученням Держспоживстандарту України ДП НДІ «Система» виконує роботи з державних...

Publications

Л. Шабаліна, Ю. Кузьмін, В. Орлов, Ю. Бовсуновська «Досвід проведення метрологічної атестації автоматизованих систем керування відпуском нафтопродуктів» // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 6(37) – С. 39-41


All Publications