Оцінка відповідності ЗВТ

Оцінка відповідності (ОВ) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) здійснюється на відповідність вимогам:

 1. Технічних регламентів:
  • технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24  січня 2016 № 163;
  • технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 13 січня 2016 р. N 94.

     2. Нормативним документам, у т.ч. стандартам, технічним умовам на конкретні типи ЗВТ тощо.

Оцінку відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів проводять призначені Мінекономрозвитку України органи з оцінки відповідності, а оцінку відповідності ЗВТ вимогам нормативних документів – органи, акредитовані Національним агентством з акредитації України.

Порядок проведення ОВ з метою перевірки та затвердження типу ЗВТ (відповідності затвердженому типу) чи підтвердження відповідності в загальному випадку передбачає наступні етапи робіт:

 • подання заявником заявки на проведення ОВ ЗВТ за встановленою формою;
 • розгляд заявки та наданої документації;
 • прийняття рішення щодо заявки (її прийняття або відхилення);
 • визначення відповідної нормативної бази та вимог;
 • аналізування та експертиза наданої ТД;
 • розроблення та затвердження програми випробувань та/або методики повірки (при потребі);
 • визначення та вирішення організаційних питань щодо приміщень, забезпеченості обладнанням і матеріалами, а також стосовно персоналу необхідного для випробувань;
 • оцінювання системи управління якістю;
 • відбір та ідентифікацію зразків ЗВТ;
 • дослідження та випробування зразків ЗВТ;
 • складання звіту про випробування, оформлення висновків та рекомендацій;
 • аналізування звіту про випробування стосовно відповідності вимогам нормативних та інших документів;
 • ухвалення рішення стосовно надання або відмови у наданні сертифікаційних документів;
 • надання заявнику сертифікаційних документів або повідомлення про відмову у видачі сертифікаційних документів
 • оформлення та видача заявнику сертифікаційної угоди;
 • інформування про результати ОВ;
 • облік декларації про відповідність (за бажанням заявника).

Для проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам НД за вибором виробника або уповноваженого ним представника застосовується один з таких модулів або одна з їх комбінацій - B і F (F1),  F,  F1, G:

 • модуль В: перевірка типу.
 • модуль F: відповідність типу за результатами перевірки ЗВТ.
 • модуль F1: відповідність за результатами перевірки ЗВТ.
 • модуль G: відповідність за результатами перевірки кожного окремого ЗВТ.
 • комбінація модулів В і F (F1) включає в себе перевірку типу та відповідність типуза результатами перевірки ЗВТ.

Для проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам нормативних документів за вибором виробника або уповноваженого ним представника застосовується одна з схем сертифікації:

 • схема 1: сертифікація одиничного виробу.
 • схема 2: сертифікація партії продукції (виробів).

 

ДП НДІ «Система» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (атестат про акредитацію за № 1О290).

З питань отримання методичної допомоги щодо оцінки відповідності ЗВТ вимогам НД, подання заявки за встановленою формою та укладення договору на проведення робіт оцінки відповідності просимо звертатись:

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, ДП НДІ «Система»

Кричевець Олександр Михайлович - начальник науково-дослідного відділу

Тел. (032) 239 92 18

e-mail: krich@dndi-systema.lviv.ua

З питань отримання методичної допомоги щодо оцінки відповідності ЗВТ вимогам НД, подання заявки за встановленою формою та укладення договору на проведення робіт оцінки відповідності просимо звертатись:

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, ДП НДІ «Система»

Каліцінський Юліан Романович - начальник науково-дослідного відділу

Тел. (032) 239 92 24,

e-mail:kalitsinsky@dndi-systema.lviv.ua