Мiжнародна спiвпраця

Акустична лабораторiя ДП НДI "Система" бере активну участь в робочих органах Євро-Азiйського спiвробiтництва державних метрологiчних установ (КООМЕТ), зокрема у роботi :

  • Технiчного комiтету в галузi "Акустика, ультразвук, вiбрацiя" - ТК1.2 AUV, його пiдкомiтетiв та робочих груп
  • Технiчного комiтету iз загальної метрологiї - ТК1.1, щодо питань загальної метрологiї, включаючи питання теорiї вимiрювання i похибки, системи одиниць та термiнологiї та iн.

а також:

  • Проводить експертизу СМС-даних нацiональних метрологiчних iнститутiв країн-учасниць iнших регiональних метрологiчних органiзацiй.
  • Бере участь в мiжнародних звiреннях нацiональних акустичних еталонiв та в роботах за мiжнародними проектами в рамках метрологiчних органiзацiй CCAUV та ЄВРОМЕТ;

Фахiвцi акустичної лабораторiї регулярно беруть участь в мiжнародних конференцiях, симпозiумах, школах-семiнарах.

Постiйно ведеться обмiн iнформацiєю та найновiшими досягненнями з провiдними акустичними лабораторiями метрологiчних iнститутiв Бiлорусiї, Великобританiї, Данiї, Нiмеччини, Польщi, Росiї, та iн. держав.