Актуальні теми

Гармонізація європейських та міжнародних стандартів в Україні в галузі акустичних вимірювань