20 травня 2014 р. відбувся науково-технічний семінар присвячений проблемам метрологічного забезпечення програмних засобів вимірювальних систем

ДП НДІ «Система»

Семінар був організований з метою обміну досвідом та обговорення проблемних питань у галузі метрологічного забезпечення програмних засобів вимірювальних систем. 

Доповідач: к.т.н., доц., Кузь М.В., завідувач відділенням метрології та кваліметрії ТОВ «Західний інженерно-технічний центр», м. Івано-Франківськ 

Співдоповідач: к.т.н., с.н.с. Кричевець О.М., заст.директора з наукової роботи та якості, начальник НДВ-11 
У своїй доповіді п. Кузь М.В. відмітив необхідність розроблення нормативної документації, яка повинна регламентувати вимоги до якісного програмного забезпечення. Розповів про нормативні документами в цій галузі у інших країнах. Під час обговорення питань виникла жвава дискусія. На закінчення, учасники семінару досягли домовленостей про подальшу співпрацю..