Фундаментальні дослідження в галузі метрології

  1. Розвиток теорії і методологій системних досліджень, загальної теорії вимірювальних інформаційних  та керуючих систем, їх використання для вирішення проблем метрології та теорії вимірювань
  2. Удосконалення теоретичних засад метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних  та керуючих систем з урахуванням нових об’єктів метрологічного забезпечення - обчислювальних компонентів, обчислювальних каналів та каналів керування
  3. Розвиток і оптимізація системи метрологічних понять і термінів
  4. Розробка формалізованого опису автоматизованих вимірювальних процедур та системи відтворення і передання одиниць фізичних величин від еталонів до вимірювальних інформаційних  та керуючих систем
  5. Оптимізація системи метрологічного забезпечення як за структурою, так і за складом, в тому числі широке використання методів і засобів дистанційної та безмонтажної повірки
  6. Розробка високоточних методів динамічних вимірювань вимірювальними каналами.
  7. Розробка основних теоретичних та методичних засад метрологічного забезпечення перспективних видів вимірювальних систем (томографічні, поліметричні, фотограметричні)
  8. Впровадження елементів штучного інтелекту для реалізації процедур самоатестації і самоповірки вимірювальних інформаційних  та керуючих систем під час впровадження та експлуатації
  9. Дослідження моделей об'єктів вимірювань, вдосконалення теорії похибок і невизначеності результатів вимірювань