Національний державний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ AUV-03-2019

Національний (державний первинний) еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі в дiапазонi частот вiд 2 Гц до 100 кГц, НДЕТУ AUV-03-2019, який становить об’єкт нацiонального надбання, зберігає та передає одиницю звукового тиску (ОЗТ) робочим еталонам

Національний еталон НДЕТУ AUV-03-2019 складається з трьох автономних автоматизованих вимiрювальних еталонних установок, вiдповiдно:

  • УЕ-1П — iнфразвукового,
  • УЕ-2ПУ — звукового,
  • УЕ-3ПУ — ультразвукового дiапазону частот.

Еталоннi установки розмiщенi в спецiальному обладнаному примiщенні, яке захищене вiд впливу вiбрацiй, акустичних та електромагнiтних завад.

Еталонна установка УЕ - 1П

Дiапазон робочих частот 2 Гц - 125 Гц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,01 – 0,05)* дБ
Невизначеність вимірювання за типом В uВ = (0,021 – 0,075)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,025 – 0,09)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,05 – 0,18)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти

 

Еталонна установка УЕ - 2ПУ

Дiапазон робочих частот 31,5 Гц - 20 кГц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,005 – 0,02)* дБ

Невизначеність вимірювання за типом В

uВ = (0,0165 – 0,037)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,017 – 0,042)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,034 – 0,084)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти

 

Еталонна установка УЕ - 3ПУ

Дiапазон робочих частот 1,0 кГц - 100 кГц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,06 – 0,2)* дБ
Невизначеність вимірювання за типом В uВ = (0,021 – 0,124)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,064 – 0,235)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,128 – 0,47)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти