Оцінка відповідності ЗВТ

Оцінка відповідності (ОВ) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) здійснюється на відповідність вимогам:

  1. Технічних регламентів:
    • технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24  січня 2016 № 163;
    • технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 13 січня 2016 р. N 94.

     2. Нормативним документам, у т.ч. стандартам, технічним умовам на конкретні типи ЗВТ тощо.

Оцінку відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів проводять призначені Мінекономрозвитку України органи з оцінки відповідності, а оцінку відповідності ЗВТ вимогам нормативних документів – органи, акредитовані Національним агентством з акредитації України.

Порядок проведення ОВ з метою перевірки та затвердження типу ЗВТ (відповідності затвердженому типу) чи підтвердження відповідності в загальному випадку передбачає наступні етапи робіт:

  • подання заявником заявки на проведення ОВ ЗВТ за встановленою формою;
  • розгляд заявки та наданої документації;
  • прийняття рішення щодо заявки (її прийняття або відхилення);
  • визначення відповідної нормативної бази та вимог;
  • аналізування та експертиза наданої ТД та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту ЗВТ;
  • розроблення та затвердження програми випробувань та/або методики повірки (при потребі);
  • визначення та вирішення організаційних питань щодо приміщень, забезпеченості обладнанням і матеріалами, а також стосовно персоналу необхідного для випробувань;
  • оцінювання системи управління якістю;
  • відбір та ідентифікацію зразків ЗВТ;
  • дослідження та випробування зразків ЗВТ та/або проведення повірки (при потребі);
  • складання звіту про випробування, оформлення висновків та рекомендацій;
  • аналізування звіту про випробування стосовно відповідності вимогам нормативних та інших документів;
  • ухвалення рішення стосовно надання або відмови у наданні сертифіката затвердження типу (сертифіката перевірки типу, сертифіката відповідності);
  • складання опису типу засобу вимірювальної техніки;
  •  надання заявнику сертифіката затвердження типу (сертифіката перевірки типу, сертифіката відповідності) або повідомлення про відмову у видачі такого сертифіката, а також інших необхідних документів.

Примітка. У разі проведення повірки – видача свідоцтва про повірку.

  • оформлення та видача заявнику сертифікаційної угоди;
  • інформування про результати ОВ;
  • облік декларації про відповідність (за бажанням заявника).
  • здійснення процедур контролю (нагляду);
  • аналіз результатів контролю (нагляду) та їх документування;
  • оформлення звітності про результати контролю (нагляду).

Для проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам НД за вибором виробника або уповноваженого ним представника застосовується один з таких модулів або одна з їх комбінацій - B і F (F1), В і D (D1), В і Е (Е1), Е, G, F, F1:

  • модуль В: перевірка (експертиза) типу.
  • модуль F: відповідність типові на основі перевірки ЗВТ.
  • модуль F1: відповідність на основі перевірки ЗВТ.
  • модуль D: відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу.
  • модуль D1: забезпечення якості виробничого процесу.
  • модуль Е: відповідність типові на основі забезпечення якості ЗВТ.
  • модуль Е1: забезпечення якості контролю та проведення випробувань готових ЗВТ.
  • комбінація модулів В і D (D1) включає в себе перевірку типу (відповідають вимогам НД) а також перевірку забезпечення якості виробничого процесу.
  •  комбінація модулів В і F (F1) включає в себе перевірку та відповідність типові (відповідають вимогам НД ) на основі перевірки ЗВТ.
  • комбінація модулів В і Е (Е1) включає в себе перевірку та відповідність типові (відповідають вимогам НД ) а також перевірку забезпечення якості готових ЗВТ.

ДП НДІ «Система» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (атестат про акредитацію за № 1О290).

З питань отримання методичної допомоги щодо оцінки відповідності ЗВТ вимогам НД, подання заявки за встановленою формою та укладення договору на проведення робіт оцінки відповідності просимо звертатись:

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, ДП НДІ «Система»

Каліцінський Юліан Романович - начальник науково-дослідного відділу

Тел. (032) 239 92 24,

e-mail:kalitsinsky@dndi-systema.lviv.ua